Spreker: Hennie Terblanche
Onderwerp: Geloof (3)
9 Junie 2002

Samevatting oor geloof:

Geloof is n teenwoordige gesindheid en handeling waarin ek nou stap - dt waarop ons fokus, maar die taal van geloof praat n afgehandelde tyd. Dt wat reeds in Christus Jesus plaasgevind het. Ons praat en s dankie!

Fil. 4:6 ., maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Die smeking het vir my geklink asof n mens vreeslik moet "moan" en smeek voor God. Dit klop nie vir my met die geloof wat ons bid nie. In die Grieks staan daar dat jy kom in gebed en vra, maar dadelik as jy gevra het gaan jy oor in danksegging. M.a.w. ek stap dan in geloof. Ek kom met my probleem, krisis of situasie waarvoor ek die Here wil vertrou en s: Here, ek wil U kom vra vir n oplossing hiervoor, maar dadelik gaan ek oor in geloof en s: Maar dankie Vader, dat ek in Jesus Christus weet . Dan begin jy die oplossing bid. Ek l dus nie voor die Here en kla nie, want ons weet as ons na die Skrif kyk Hy het reeds die oplossing behaal. Hy het reeds gesterf. Hy het reeds opgestaan en gaan sit aan die regterhand van die Vader. So, geloof praat verlede tyd.

* Om in geloof te stap, het ek kennis nodig. Kennis nodig oor wat s God. Wat is die oplossing waarvan God praat. Dt waarop ek moet staan. Geloof staan nie net blindelings nie. Geloof het kennis nodig. Ek het kennis nodig van God, van Sy Woord, van Sy opinie, van die oorwinning en erfenis om in geloof daarop te staan.

As ek die kennis het, het ek nodig om daarop te fokus. Dis maklik om in n krisis of situasie te s: Here, dis kosbaar wat U s, maar ek bly op die probleem fokus en wonder hoekom die oplossing nie deurbreek nie. As iemand my bemoedig en vertel dat die Here n oplossing het, s ek dankie en s dit klink mooi, maar ek draai daar om en val vas in my krisis.

Alles wat ons hier praat, gaan oor een ding. Dat ons in n verhouding met ons hemelse Vader kan stap in oorwinning, maar kan uitgaan na die wreld daar buite en vertel van die Goeie Nuus. Vandat Jesus op aarde gestap het, was die groot boodskap: Gaan uit! Dit was die opdrag, maar hoeveel doen dit? My ideaal vir hierdie gemeente is nie om oor 3 jaar 500/600 lidmate te wees nie, maar dat ons oor 3-4 jaar, 500/600 mense bereik het met die Goeie Nuus. Saak oor hoeveel lidmate hier is. Ek wil h die Boodskap moet uit. Dis wat in my hart is.

Hoekom gaan die boodskap dan nie uit nie? As ek n verteenwoordiger is wat iets verkoop, moet ek self baie opgewonde wees oor my produk anders gaan niemand dit by my koop nie. Dis dieselfde met die Woord van God. Dis die groot fout. Dis hoekom die wreld nie by die Here Jesus kom aanklop nie, want die Christene is self nie opgewonde oor die Woord nie. Hoe kan ek dan die wreld daar buite gaan vertel dat die oplossing in die Here Jesus is, maar ek self is nie opgewonde daaroor nie, want dit werk nie in my eie lewe uit nie.

Ons sit gerieflik agteroor nadat ons op die wa geklim het, want ek is oppad hemel toe, maar daar is nie n opgewondenheid nie. Dis omdat ons nie geleer is hoe om in geloof te stap nie. Die oomblik wat ek in geloof stap, dan eers gaan die Woord, die krag van die Woord, die beginsels van die Woord en dt wat my erfenis is, in my lewe gevestig word. Onthou, geloof praat anders as wat die wreld praat. Geloof dink en sien anders as die wreld. Jy gaan begin sien wat God sien, wat die oplossing is.

Ons het nou die probleem dat die groewe van "people pleasing" diep gesny is. Nou bly jy eerder stil, want die mense gaan aanstoot neem f jy praat eerder nie, want dan gaan ek plle verloor! Wat op die ou einde van die dag gebeur, is dat jy nie die krag van God in jou eie lewe ervaar nie en jy kan self nie opgewonde raak nie. So kan ek nie verstaan dat as ek een of twee maal opgewonde is en "boldness" het om te getuig, dan staan almal jou en aangluur. Hoekom? Want hulle sien hierdie is net n "flash in the pan", want mre gaan jou lewe weer terug na normaal. Alles gaan oor fokus. Jy bepaal waarop jy fokus. Die Here is 24 uur van die dag by jou met net een doel. Hy wil "joy" by jou bring. Hy wil jou sen, jou omvou met Sy liefde, Hy wil jou vertroetel. Dis Sy hart, maar wat jy gaan ervaar hang van jou af.

Die derde faktor van geloof gaan oor belydenis. Dit wat ek praat. As ek die Woord van God lees, sien ek dat wat by jou mond uitkom, dt is wat in jou is. Ek kom ook agter dat daar twee tipes praat is. Die een wat lippetaal is en die ander wat kom uit oortuiging. Dit is seker die belangrikste faktor. Dt wat ons praat, want dit is die krag wat in ons lewe vorentoe gaan manifisteer.

Spreek is nie kitspap nie. As ek iets in die Woord gelees het en dit spreek, gaan die oplossing nie dadelik deurbreek nie. Dit klink dan of die evangelie net n "bed of roses" is. Dit klink asof daar nie probleme of krisisse is nie en as iets my tref, spreek ek net gou n woordjie en alles is verby. Beslis nie! Om te spreek is nie kitspap nie, maar ek kan die regte goed praat, maar in my binneste glo ek nie wat ek praat nie. Dit klink dan vals. Ons weet dat voor sekere mense kan ek die regte klanke by my mond laat uitkom, maar wat glo jy werklik?

Baie keer het my woorde geen verbintenis met dt wat ek in my diepste binneste glo nie. Jy kan dan s dat spreek werk nie, want jy praat al die jare die oplossing. Ek vra jou dan: Dit wat jy spreek, kom dit ooreen met dit wat jy regtig glo? Dit help nie ek s: Dankie Heer, U is my beskermer en die Een wat my bewaar, maar agteraf kan ek amper nie asemhaal van vrees nie. So bang is ek. Ons kyk TV en sien al die moord en roof en besef ek moet die regte dinge spreek, maar iewers moet daar n verbintenis kom met dt wat ek glo en dit wat ek spreek. Dit moet in lyn kom.

Daar gaan n stadium kom wat jy weet wat jy moet praat, maar dit nog nie tenvolle in lyn is met dt wat ek glo nie. Ek weet dat ek glo en gaan begin praat dt wat God s. Al wat jy dan kan doen is om jou vol te maak van die Woord. Minder "input" kry van dt wat jou vrees stimuleer en bevestig en meer "input" van dt wat die oorwinning in jou lewe kan laat bevestig.

Onthou, vrees sal altyd by almal kom aanklop en n plek soek, maar die groot ding is: Wat praat ek?

As daar n gedagte by my opkom, wat laat ek toe? Ek kan n klomp dinge in my gedagte h, maar wat praat ek? Kyk bietjie, wat praat jy in n krisis by die werk of by die huis? Wat kom daar uit? Is dit woorde wat stig, woorde wat werklik in lyn is met die oorwinning van die Skrif of praat jy n Sondag woordjie en deur die week praat jy jou week taal. Spreek is belangrik vir geloof, want geloof roep die dinge wat nie daar is nie asof dit daar is. Hoekom? Om die oplossing te spreek beteken dan dat ek my vol moet maak met die oplossing. Ek moet minder inkry van dt wat my pla en meer inkry van die oplossing.

Elkeen weet waarmee jy sit? Party sit met vrees, of dalk ongeloof dat jy nie kan dink dat God finansieel kan voorsien nie. Dalk glo jy dat God kan genees, maar nie nou nie. Miskien glo jy dat God kan genees, maar nie vir my nie. Net vir ander mense. Die groot ding is dat jy jou moet laai met dit wat die Woord s.

Ef. 4:22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet afl wat deur die begeerlikhede van die verleiding te grond gaan, en dat julle vernuut moet word in die gees van julle gemoed.

Hy s dat ons almal sit met ou groewe of gedagtes. Almal kom uit verskillende agtergronde, gemeentes of omstandighede en dt het ons denke bepaal. Paulus s (v:23-24) nou dat as ons met die nuwe mens beklee moet word wat geskape is na die geregtigheid en heiligheid van God, moet ons denke vernuwe word.

Ons ken al die tekse baie goed wat ons hier hoor, maar die vraag is: Hoe beklee jy jou regtig met God se opinie oor jou? Daagliks? Nie net Sondae of as jy Bybel lees en bid nie, maar daagliks. Hoe beklee jy jou met God se hart, Sy opinie, Sy erfenis oor jou? Weet jy wat Hy oor jou s? Weet jy wat Hy oor jou dink?

Verlede week het iemand vir my kom s dat ek die evangelie te maklik maak. As ons mooi gaan kyk, is die evangelie maklik. Jesus het ges dat hierdie evangelie is vir kindertjies. Hy s die slimmes gaan dit nie verstaan nie, want hulle wil dit eers uitwerk. Dis vir kindertjies om dit te hoor en dit te vat. Ek sien in my lewe hoe ek dit nog vir myself baiekeer moeilik maak. Dan is dit nog ou groewe wat my optrede bepaal. Wat ons moet doen as ons in n situasie kom is om te kyk wat die Here daaroor s en dan te besluit ek gaan in geloof stap daarin. Die werklikheid is dat ons dit nie doen nie, want die feite en realiteite staan soos 'n berg voor ons. Ons is vasgevang in feite en realiteite.

Ons het al baie keer gehoor dat die Here n oplossing het vir ons probleme, maar het ons al eenkeer die oplossing gaan soek in die Skrif? Ons probleem is dat ons weet dat God het n oplossing vir die probleem, maar ek sit terug en wag dat die Here dit self moet laat gebeur. Dit gebeur dan dat die oplossing nie deurbreek nie en ek kan nie verstaan hoekom nie. So maak ons dan later ons situasie van neerlaag, God se wil vir ons lewens.

Ons het n verantwoordelikheid as ons in geloof wil stap. Jy moet weet dat dt waarin jy vasgevang sit jou probleem, jou krisis en situasie dat jy moet gaan kyk wat God se oplossing vir die probleem is. Jou fokus moet dan daarvolgens wees en jou praat in lyn kry met die oplossing. Onthou die groot opdrag:

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Hierdie s God net voor Sy hemelvaart. Daars n klomp goed wat Ek vir julle gegee het en julle moet dit onderhou. Hoekom? Ons moet daarin stap sodat die oorwinning wat Hy behaal het en wat reeds myne in Christus is, kan deurbreek in ons lewens. Onthou, as jy hier uitstap bepaal jy hoe dit in jou lewe gaan uitwerk. Het jy jou al regtig gaan indelf oor dt wat die Here s oor jou? Oor jou situasie? En n besliste keuse gemaak oor wat jy daaroor gaan praat en waarop jy gaan fokus ongeag wat jy ervaar of sien. Dis nie maklik nie. Jy gaan dit nie nou doen en mre is alles opgelos nie. Nee, dis n wandel in geloof.

Hoor bietjie hierdie beloftes.

Ef 1:3 Gesend is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons gesen het met alle geestelike seninge in die hemel in Christus.

:17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte o van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; .

Hy s daar is n erfdeel, n oorwinning. Daar is vir ons n erfporsie. Dis nie net vir eendag in die hemel nie. Asb.! Dit is vir hier en nou. Ons moet ons fokus daarop kry en dit begin praat en in geloof toeeien.

2 Pet 1:3 Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug,

Hy s dat Hy ons alles geskenk het wat ons vir di lewe nodig het.

Waarna smag ons? Dat ons in oorwinning kan lewe. Ons smag dat ons dt kan ervaar wat die Woord s, maar ek dink ons het te lank gesit en ges: Here, ons glo hierdie skrif, dis fantasties, maar daar het dit gebly. Ons het nie gegaan en ons verantwoordelikheid besef om te fokus nie. Ek moet geleer word wat daar alles is wat ek moet onderhou om daarin te stap en te s: Here, ek staan in geloof daarop. LW, Hierdie is nie 'n klomp wette wat ek weer moet nakom om God se guns te probeer kry nie. Nee! Dit is 'n geloofswandel in dit wat reeds afgehandel is in Christus vir my.

2 Kor 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

Hy s nie tot heerlikheid van God vir ons nie. Hy s: deur ons. God wil deur jou n sening wees vir die mense daar buite.

As ek en jy begin om die oplossing, die beloftes en die erfenis daar buite te praat, word God verheerlik deur jou. Dan word ons opgewonde oor dit wat ons in Christus is en die wreld gaan sien dat Hy leef.

Mat. 12:33 Julle moet f die boom goed maak en sy vrugte goed, f julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken.

Ons kan nou filosofeer oor wat alles vrugte kan wees. Dit kan jou wandel wees, jou woorde wees, jou optrede ens.

Jak 3:12 n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.

n Fontein kan nie bitter en soet water h nie. So, jy kan nie vandag hier mooi saampraat en s: Here, U is fantasties nie, maar as jy hier uitstap dan vloek en skel jy en praat ander goed nie. Dit kan nie gebeur nie.

Mat 12:34 Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn.

Waarmee ek en jy gevul is, waarmee ons volgemaak is en waarop ons fokus, is dt wat ons gaan praat.

Kom ons kyk na die mas by die huis. Jy kan dalk maklik vies raak vir die kinders en jou humeur verloor, maar waarop gaan jy fokus. Hoe meer ek op die Woord fokus en my daarmee gaan volmaak, hoe minder is die kans dat jy n uitbarsting gaan h. Dit gaan nou nie mre gebeur nie, maar hoe meer ek my daarmee gaan volmaak, hoe meer gaan ek outomaties Woord begin reageer. Onthou,

Spreuke 18:21 Dood en lewe l in die mag van die tong.

Ek en jy tap uit een van twee realms. Jy kan dalk s dat jy vanoggend n wonderlike stiltetyd met die Here gehad het totdat die kinders dit kom bederf het. In een oomblik is alles wat ek ervaar het weg. Onthou, jy het dit toegelaat! Dis nie die kinders nie, want waarop het jy gefokus. Dit beteken nie dat jy nie met die kinders mag streng wees nie. Beslis, maar in liefde. Die twee realms waaruit ons tap is daar waar God en die engele beweeg en dan daar waar die vyand is.

Dit wat jy praat, laat jy in jou lewe toe. Ek wil kom by gedagtes en dan gaan jy sien hoe dit werk.

2 Kor 10:3-5 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Hoeveel van julle het al ervaar dat jy miskien by n diens aankom, maar jy voel pap en nie lekker nie, maar n rukkie later voel jy baie beter. Miskien is daar net n liedjie of twee gesing. Al waaroor dit gaan is dat jy self jou fokus geskuif het. Dis nie wat iemand anders doen of wat die liedjie aan jou gedoen het nie, want die Here Jesus is altyd by jou. Wanneer jy n dikmond het en "down" en mismoedig voel waar is die Here? By jou. Wanneer jy beter voel en opgewonde is waar is die Here nou? Nog altyd by jou. Hy wil n verskil maak. Hy is heeltyd by jou, maar net jy bepaal in watter "mood" jy is. Jy kry jou fokus reg.

Ons het altyd in die verlede, wanneer ons "down" is ges: Ek voel so ver van die Here. Dit voel of ek teen die dak vasbid, maar onthou Hy is in jou. Ons het daardie illusie gehad. Ons het grootgeword met God doer eenkant en ek hierdie kant. Alles gaan oor fokus en wat jy praat. Dit gaan oor hoe ek my gedagtes instel en fokus.

Ons praat nou oor belydenis, maar in hierdie vers (2 Kor 10:3-5) draai ons die dinge andersom.

Eers praat hy van vestings, dan planne en skanse en derdens van gedagtes. Hierdie is die drie stappe hoedat dit in ons gedagtes groewe vorm wat ons lewe (dit wat ek ervaar) bepaal.

Dit kom eerstens in deur n gedagte. Jy maak dan n keuse wat jy daarmee maak. Die eerste oomblik wat jy die gedagte kry, begin jy dit praat. Hetsy of jy dit verwerk f dit akkommodeer. Die oomblik dat jy dit met jouself of iemand anders praat, word dit vasgel. Daardie gedagte, soos jy dit praat en daarmee besig raak word planne en skanse. Veronderstel daar kom n skelm gedagte by jou op hoe om geld te maak. Dadelik wanneer dit vir jou mooi klink, begin jy planne maak oor hoe jy dit gaan doen. Jy praat daardie plan met jouself en brand die gedagte in. Later is die planne so goed vasgel in jou gedagte dat dit n vesting word. Dit is later al waaraan jy dink. As ek my planne dan begin uitvoer, brand die ervarings net die gedagtes dieper vas.

Jak 1:13 Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. .

So, God het niks met n versoeking te doen nie.

Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word..

Wat s dit? Daar kom n gedagte in. Nou het ek die gedagte.

:15 Daarna, as die begeerlikheid ontvang het,..

Wat s dit? As ek hierdie gedagte begin kosgee en oordink het, dan word dit planne.

.dan baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Dan word dit n vesting.

Kom ons neem dit as n negatief. As die vyand dit regkry om n negatiewe saad in my gedagte te plant, en ek nie die saad verwerp nie, begin ek planne maak en dt word later n vesting. As ek my kom kry, dan bepaal hierdie gedagtes my pad. Dit bepaal my hele optrede en denke vorentoe. Ek tree dan daarvolgens op veral as ek die planne tot uitvoering bring. As ek dit prakties begin doen, word dit n vesting en bepaal my lewe. Wat gebeur? Jy kan nie gedagtes in jou kop hou sonder om dit te praat nie. Al praat jy met jouself. Onthou,

Rom 10:17 Geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Gaan kyk n bietjie vir die volgende week, wanneer julle stiltetyd hou of julle dit hardop kan doen. Julle is dalk nog skaam om voor jou vrou/man hardop te bid of die Here te loof en te prys, want ons is nie gewoond daaraan nie. Ek "challenge" julle hierdie week. Gaan hou stiltetyd in aparte kamers. Alles wat jy lees, lees dit hardop. Wat jy bid, bid dit hardop. As jy die Here loof, doen dit hardop sodat jy dit self kan hoor. Doen dit vir n week en julle gaan sien hoe lank l daardie stiltetyd vas in jou dag. Die oomblik wat ek praat, hoor ek dit en dit word vasgel.

Neem dan hierdie selfde teksvers (2 Kor 10:3-5) en ons draai dit na die positiewe. As daar n gedagte inkom, neem jy n positiewe besluit om nie toe te laat dat die kinders my omkrap nie. Begin planne maak daar rondom. Jy weet die kinders sukkel om op te staan in die oggend, maar jy gaan jou nie "strip" nie. Jy weet klaar voor die tyd wat die dinge is waaroor jy geval het. Begin dan ander planne maak. S: As ek na die deur stap, gaan ek nie kwaadraak nie. In vriendelikheid gaan ek hulle wakker maak of die komberse van hulle afgooi ens. Maak voor die tyd planne om n negatief in n postitief te draai. S l ons hierdie goed prakties vas in ons lewe. Ons kan nie kies en s dis reg, dit werk so, maar dan gaan ons hier uit en doen dit nie.

Jy moet hier uitstap en dit gaan doen. Gaan maak jou vol van die Woord en jy gaan soek die areas in jou lewe waar die vyand dit nog regkry om jou te laat struikel. Soek die oplossing en s: Here, wat s U? Onthou, die oplossing is in jou! S: Vader, ek kies vir U plan. Bedink dan daardie plan oor en oor. LW. Jy is beklee met Hom - Fokus daarop, op Sy karakter.

Jy weet dat jy voor n sekere persoon jou humeur verloor, maar ek kies om dit nie te doen nie. Praat die oplossing hardop of wanneer jy in die motor ry. S eenkeer: Ek gaan nie meer daarvoor val nie en daarna begin jy hardop te bely oor wie jy is en wat jy is in die Here. Onthou, as jy nou per ongeluk jou humeur verloor s jy nie: Ag shucks, daar verloor ek alweer my humeur nie. Nee, jy s: Ek is geduldig, ek is vriendelik ens. Dit klink mos eintlik stupid en pampoen, want jy het dan nou net n ervaring gehad waar jy jou gestrip het. Geloof s: Ek is vriendelik, ek is opgewonde, ek is geduldig ens. Jy begin dit te praat. Die oorwinning l daarin oor wat by jou mond uitkom. As ek dit kan inoefen, gaan dit n vesting word in my lewe en die vesting bepaal my gang. n Vesting bepaal my lewe.

Vanoggend vra ek dat julle dit geestelik omswaai. Vul jou met geestelike planne en gedagtes. As jy sien, is dit n geestelike vesting wat jou gedagtes ly en jou gaan help. Dis al hoe ons gaan loskom. Ons kan vanoggend oor baie "smart" goed preek, maar op die ou einde wil ons h dat die dinge van die Woord daar buite moet werk. Jy wil daar buite jou gedagtes by die Here Jesus uitkry. Die vers s: Jy moet jou gedagtes gevange neem! Onthou, as jy hier instap met n langlip, is dit net jy wat jouself kan regkry. As jy daar buite kwaad is vir iemand, is dit net jy wat jouself kan regkry, want die Here is in jou. Hy is die Een wat as jy kwaad is, in daardie omstandighede nog by jou is. Die onvrede wat jy ervaar is omdat jy jou fokus afgehaal het.

Ons moet nou die stappe volg van 2 Kor 10 en ons volmaak met geestelike gedagtes en ons maak geestelike planne. As jy dit getrou gaan doen, gaan dit n geestelike vesting word wat jou lewe gaan rig. Dit wat jy praat, kan in een oomblik die krag van God afsny. Dit wat jy praat kan vrees (ongeloof) in jou lewe vestig.

Kom ons kyk na 1 Sam.

Wat het hier gebeur? Die volk van die Here staan eenkant op die koppie en op die ander kant staan die Filistyne. Almal is lekker ingegrawe in hulle plekke en wag, want hier moet n geveg kom. Elke dag kom die ou Filistyn, Goliat af.

1 Sam 17:8-11 En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle ges: Waarom trek julle uit om jul in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle n man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees; maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder s die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees.

Toe hulle sy woorde hoor! Wat het daardie woord bevestig? Sou hulle net sulke bangbroeke gewees het as daar n 3 voet outjie daar gestaan het? No ways! Dan het Saul sommer self sy toerusting afgevat en sy kop gaan afkap. Maar toe sien hulle die omstandighede en toe prt die omstandighede nog ook met hulle. Daardie tyd toe "bone" die manne hulle skoene en stryk klere net om besig te lyk sodat Saul net nie vir hulle moes vra om teen Goliat te veg nie. Hulle het hom net gehoor en bang geword. Die omstandighede, dit wat hulle gesien het, het daardie woorde net sterker bevestig.

Dis wat met ons gebeur. Die omstandighede praat met ons en ons laat vrees toe omdat ons kyk na die omstandighede. Ons kyk na die omstandighede en s: O, dis baie groter as wat ek kan "handle". M.a.w. dis waar! Dis presies wat hier gebeur het.

Nou kom hierdie klein mannetjie (Dawid) nader.

:23 En terwyl hy (Dawid) met hulle spreek, kom juis die baasvegter Gliat is sy naam, die Filistyn uit Gat uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daardie selfde woorde, sodat Dawid dit hoor.

Praat van 3 voet, dit klink my Dawid was bietjie langer as 3 voet. Hy hoor dieselfde as was daardie bende hoor nog die heeltyd. Die Filistyn spreek elke keer nog dieselfde woorde. Is dit maar wat ons omstandighede met ons doen nie? Jy sit in n krisis en s: Here, ek weet U kan my finansieel help. Maar dan praat die omstandighede met jou in dieselfde taal. Oor en oor en jy kyk vas en s: Joe, dis moeilik. Miskien is dit siekte of jy gaan dalk jou werk verloor.

Hierdie keer hoor Dawid dit. Ons ken die verhaal dat toe Dawid dit hoor, het hy heel anders reageer as hierdie ouens wat sit en "boots bone" en klere stryk. Hoekom het Dawid nie ook soos hulle, soos Saul reageer nie? Julle moet weet dat Saul het toe hy gesalf is kop en skouers bo al die ander ouens uitgestaan. Hy was self n reus in sy eie hoedanigheid, maar hoekom was hy bang? Saul was nie vol van die Here nie. In die volgende verse lees ons hoe Saul n belofte maak dat di ou wat die reus verslaan, hy skatryk sou maak. Hy sal hom toegooi met skatte en geld en hy kan nog sy dogter ook kry. Hy sal sommer skoonseun ook word. Het Dawid dit gekry op die ou einde? Nee, hy wou vir Dawid doodmaak. Hy was nog vals ook. Ons sien dat hy bedreig gevoel in die oorwinning van Dawid.

Hoekom het Dawid, toe hy daardie woorde hoor dieselfde woorde wat almal gehoor het was dit vir hom n uitdaging, maar vir die ander lot was dit vrees. Hier staan Dawid en s: Maar wie de vet is hy om die slagorde van God uit te daag. Hoe kon Dawid so moedige stap voor die volk neem, want hy was vol van God se Woord. Toe hy agter die skape aangeloop het en sy harp gespeel het, was sy fokus op God. Hy het hom besig gehou met sy Skepper. Besig gehou met sy God. Hy het hom volgemaak en sy God waarmee hy hom volgemaak het, was vir hom n groter realiteit as die reus. Hy het hom nie bekommer oor wat hy voor hom gesien het nie. Hy het gekyk wat hy in sy God het. Hy s: Al gaan ek deur n dal van doodskaduwee. Het enige van julle al gesien dat die skaduwee van n hond iemand byt? Nee! n Skaduwee van n hond kan nie byt nie. Dis n doodskaduwee. Dit lyk soos dood. Dit is nie die dood nie. Dis net n skaduwee, maar ons vrees. Daar staan daardie reus en praat en dis vir almal nag.

Dawid trek toe die wapenrusting aan wat die Koning voorgeskryf het, maar hy kon skaars loop. Hy trek dit uit en s dis gemors. Hy gaan met dt waarmee hy vertroud is. Hy gaan nie uit sy eie krag nie, want hierdie outjie was vol van die Here. As hy praat, praat hy waarvan hy vol is. Onthou wat daardie skrif ges het.

Mat 12:34 Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.

Spreuke 4:20 My seun, luister na wat ek s, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou o nie, bewaar hulle binne-in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Op ons pad is daar versoekinge, probleme en krisisse. Beslis! Die pad is vol daarvan, maar die oorwinning wat jy gaan ervaar op die pad vorentoe, gaan bepaal word deur dt waarvan jy vol is. Waarvan jy vol is, bepaal jou reaksie op die pad vorentoe in situasies.

Hier kom Dawid:

1 Sam 17:45 Maar Dawid s vir die Filistyn: Jy kom na my met n swaard en met n spies en met n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die Here van die lerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.

Hy het klaar vir Saul vertel dat hy nie bang is vir Goliat nie. Hy wat Dawid is, het al n leeu aan sy baard gegryp, hy het n beer doodgemaak. Hoe kon hy? Want hy weet wie is in hom. Nou kom hy voor hierdie reus en gooi hom. Die skrif s:

:51 Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, en hy het daarmee sy hoof afgekap.

Hy stap toe met hierdie kop na Saul toe en s: Hierso. Hier is dt waarvoor julle so bang was.

Toe ek hierdie verhaal lees, kom ek agter dat ek en jy in dieselfde posisie is as Dawid. Ek en jy kom elke dag in dieselfde krisisse as ander mense. Hoor wat s

Heb 4:2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.

Almal van ons hoor dieselfde woord. Vir sommige gaan die Woord hierdie evangelie - werk as jy by die deur uitgaan, maar vir ander gaan dit nie werk nie. So wat is die geheim. Almal van ons wat vanoggend hierdie woord hoor vir elkeen van julle is die oorwinnings in situasies beskikbaar daar buite, maar die mate waarmee jy jou met God se Woord (oorwinning) volmaak en dit in geloof gaan ervaar en daarin gaan stap, gaan bepaal of die woord vir jou gaan werk of nie. Hier is Dawid, vol van die Here. Hy het nie eens twee keer gedink oor hoe groot hierdie man voor hom is nie. Daar is niks wat voor hom kon kom wat te groot is nie.

As ons kyk hoe God self geweet het, dat dt wat ek en jy praat, sny God se plan in ons lewe af. Die negatiewe wat ons praat. Ongeloof, vrees, sny God se plan, Sy krag, Sy sen in jou lewe af. Jy maak oop vir ander werking in jou lewe.

Jos 6:10 En Josua het aan die volk bevel gegee en ges: Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie tot die dag dat ek vir julle s: Skreeu! dan moet julle skreeu.

Hy gee hulle bevel om m Jrigo se mure te stap. Praat van n klomp paw-paws! Weet julle hoe groot was Jrigo se mure? Hulle het huise bo-op die mure gebou. Dis hoekom Ragab, die hoer, die ou by die venster kon uitlaat, want haar huis was bo-op die muur. Die venster was aan die buitekant. Nou kom God en s: Wil julle die stad inneem? Wil julle oorwinning h oor julle situasie? Ja, asseblief! Goed, dan stap julle 7 dae om die stad en op die 7de dag stap julle 7 maal om die stad. Hulle het 13 keer om die stad gestap. Nou s God: As julle om hierdie stad stap, dan gaan ek daardie mure laat val. Hy kon net blaas daaroor en dan was dit weg, maar ons sien nou hoe dit werk.

God het n plan, maar Hy weet dat Sy plan gaan nie werk as hy die volk toelaat om te praat nie. Hoekom? Wat gaan gebeur? Hulle is die ouens deur wie God gaan werk. Hulle is die kanale van Sy krag. God gaan deur hulle skree en die mure laat val. Nou s Hy: Julle s nie n woord nie, want anders kon die ouens gestap het en die probleem onderling bepraat het oor hoe sterk die muur is en hulle oorwinning betwyfel. Hulle sou onderling mekaar ontmoedig het om verder te stap en dalk het hulle op die 7de dag nie eens meer gestap nie.

Die Here het dit geweet, want Hy ken die mens. Hoekom? Want satan het ons o kom oopmaak vir omstandighede. Ons praat die omstandighede. God s: Bly tjoepstil! Wat het dan gebeur? Dit beteken nie dat omdat hulle stilgebly het, hulle opgewonde en positief was nie. Nee, elke ou was nou met sy eie gedagtes besig. Hoekom dan 7 dae? Miskien het dit 5 dae gevat om die ouens se eie negatiewe gedagtes uit te kry en die 7de dag moes hy dit begin glo, want anders het hy verniet geloop.

Die hele dinge gaan daaroor dat die Here geweet het, dat as Hy hulle sou toelaat om te praat, God se krag afgesny sou word, want hulle was die kanale. Iemand skryf eendag dat as n sekere aantal miljoen mense gelyktydig sou skree, hoeveel desibel vrygestel sou word en dat so n muur sou kon laat val. Ek gee nie om hoeveel nie, want dit is die Here wat die muur laat omval het omdat hulle gehoorsaam was.

Kom ons kyk in Luk. Julle moet hier onthou dat Saggaria se vrou, Elizabeth, was onvrugbaar en kon nie kinders h nie.

Luk 1:18-20 Toe s Saggaria vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

Wat praat Saggaria? Hier staan die engel voor hom en s: Jou vrou gaan n kind h. Sy is vrugbaar. Sy gaan n kind h en jy moet hom Johannes noem. Dadelik s Saggaria: Nee man, hierdie maak nie vir my sin nie. My vrou is al oor die muur. Jy sal vir my n teken moet gee. Onthou, baie keer vra ons n teken uit ongeloof. Onthou, Gideon het in die Ou Testament velletjies uitgegooi. Hy het nie die Heilige Gees gehad nie. Hy kom uit n heidense afstammeling. Hy het die velletjie uitgegooi en as dit droog was om die velletjie en die velletjie is nat, dan weet ek dis U. Hy kry dit toe s. Toe dog hy dit was dalk per toeval. Nou moet dit anders wees. Die velletjie moet droog wees, maar die grond nat.

Ek en jy het nie vandag nodig om tekens te vra nie. Weet jy hoekom? Die Heilige Gees is in ons. Hy wil ons lei. Dis nie verkeerd om te s: Here, help my en bevestig dit vir my nie, maar dit moet nie ons motivering wees nie. Kyk wat s Saggaria. Hy twyfel en God weet dat, as hierdie man se mond oop gaan wees, gaan hy dt wat Ek aan sy vrou gedoen het, kragteloos maak. Hy gaan s: No ways! Hy gaan nonsense praat. Wat s die engel toe?

:20 En kyk jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie.

Hy sal nie kan praat totdat daardie kind gebore is nie.

:60 Toe antwoord sy moeder en s: Nee, maar hy moet Johannes genoem word. En hulle s vir haar: Daar is niemand in jou familie wat di naam het nie. En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou h dat hy genoem moes word. Hy vra toe n skryfbordjie en skryf: Johannes is sy naam. En almal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof.

Sien julle die geheim? Dat God weet wat die geheim is van woorde en krag.

As ons vandag hier afsluit met geloof oor kennis, fokus en belydenis, wil ek s: Meer as wat ons dink is daar krag in woorde.

Mark 11:23 Want, voorwaar Ek s vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg s: Hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy s, sal gebeur hy sal verkry net wat hy s.

Hierdie is nie wensdenkery nie. Ek kan nie nou net enige iets s uit begeerte nie, maar hirdie s fokus en staan op geloof. Die fondasie van praat in geloof is kennis. Kennis van wat my erfenis is. As ons vanoggend hier uitstap, kan ons met die grootste vrymoedigheid vir mekaar s dat, as dt wat jy daar buite bely in lyn is met jou erfenis en God se oorwinning, dan is dit jou deel. Jy is die een wat bepaal waarop jy fokus en waarmee jy jou besig hou, want Jer. 1:12 s: God is wakker oor Sy Woord om dit te volbring. Hy is nie wakker oor jou opinies, oor jou idees of oor jou moontlik verkeerde begeertes nie, maar oor Sy Woord.

Hierdie is nie nuwe goed wat julle hoor nie. Ek wil julle asb. vra as ons nou afsluit. Julle het hierdie al baie gehoor, maar hoeveel keer het jy dit al gaan doen? Het jy regtig jou gaan vul met geestelike gedagtes en planne daarvolgens beraam sodat dit in jou gevestig word? Jy moet daarin stap en stap en stap.

Donderdag het ek bietjie met Jean Claude gesels. Hy ken my nie, maar hy s toe vir my dat ek n bietjie minder moet praat. Hy s dat die Here vir my goed wys waarvoor die mense partykeer nie reg is om te vat nie. Hy haal toe die Skrif aan en s dat die kinders se kos word dan vir die honde gegee en die honde draai om en byt hom. Hy s dat baie keer praat ons dinge en is opgewonde oor dinge wat die Here vir ons wys, jy praat dit en sekere mense vat dit, maar ander vat dit nie.

Die hoofding wat hy vir my s is dat ons as kinders van die Here moet leer om te praat wanneer God vir ons s om te praat. Baie keer praat ons in ons omstandighede of om ons omstandighede die veerkeerde goed en sny dan die krag van God af. Hy s die mens het gewoond geraak om te leef onder Adam. Adam is vir ons die "ultimate", want hy het hierdie besondere verhouding met God gehad. Jesus het as laaste Adam kom sterf en ons bo Adam geplaas. Ons praat ons oorwinning weg. Ons praat ons nederlaag en krisis omdat dit ons fokus is.

Ek het vir myself ges: Here, U moet my help dat ek regtig nie net sommer dit wat U my wys, deel nie, maar dat die Here wys wanneer wil Hy h ek dit moet deel.

As ons dan hierdie week uitgaan, vra ons dat die Here ons help om te fokus op die oplossing. As jy dan moet praat, dan praat jy die oplossing. Hou jou besig en vul jouself met God se Woord, want Hy is wakker oor Sy Woord om dit te volbring. As ek Sy Woord praat in n omstandigheid, in n krisis of situasie, moet Hy Sy Woord volbring, want Hy is gekoppel aan Sy Woord. Hy is verbind aan Sy Woord. Dis hoekom Hy jou nie vandag kan dwing nie, want Sy Woord het uitgegaan wat s: Ek gee jou die vermo en die geleentheid om self te kies. Hy kan nie teruggaan op Sy eie Woord nie. AMEN.